Author

meeylandofficial@gmail.com

5 thoughts on “hướng dẫn đổi phông chữ mặc định trong Powerpoint

  1. Video hay nhưng chỉ ngta thì làm ơn làm với nói chậm chậm lại đi. nhanh quá ngta chán đi coi cái khác hà!!!!

  2. cảm ơn bạn đã chia sẽ video, tuy nhiên nếu được bạn có thể nói chậm hơn đồng thời nói to và rỏ hơn thì tuyệt vời hơn nhiều

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *