Author

meeylandofficial@gmail.com

36 thoughts on “AI MẶC JEAN MÀ KHÔNG BIẾT BÍ KÍP NỚI QUẦN CHẬT, THU QUẦN RỘNG NÀY THÌ QUÁ PHÍ

  1. . ai chỉ em vs ạ em có quần rin loại ngắn mà cái ông no rộng ạ mặc ko đc ôm dô :((( ai chỉ em vs ạ

  2. Ngâm nước nóng quần co lại wtf ??? Dm ai dạy vật lí đấy ? Đuổi việc giáo viên đấy ngay

  3. Ad ơi e hơi bị đau log nghe lơi ad e đem quần ms mua ngâm nc muối r giăt lai kêt qua ms thah cũ luôn vưa bay mau cn rơt mât mây hôt cươm đa rât đep nưa ch đi đam cươi thag quân cũ luôn r

  4. hồi đó bn k có hc lớp 6 à há đây đây để nói cho pk cho vô nước lạnh thì mới co lại còn nước nóng nở ra ok

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *